Zen Cart 免费模板 Westminster New 下载

Zen Cart 免费模板 Westminster New 下载

Zen Cart 免费模板 Westminster New 支持自适应浏览终端,兼容 Zen Cart 1.5.x 版本,以下为官方的版本说明:

模板演示:Zen Cart 免费模板 Westminster New 演示

此模板适合用于做饰品站,当然也可以在此模板的基础上做二次开发

模板下载地址如下:

Zen-Cart.Wang 承诺

本站提供的模板及插件不含任何后门及木马等恶意代码,请放心使用!

发表评论

您必须登录才能发表评论!